Tin dự án

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An thu hút 43 dự án với tổng vốn đầu tư 23.497,8 tỷ đồng

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An đã thu hút 43 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 23.497,8 tỷ đồng, với diện tích đất cho thuê 237,94ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 95%.

Theo báo cáo từ Sở Công Thương tỉnh Nghệ An, tính đến giữa tháng 11/2023, Khu công nghiệp VSIP Nghệ An đã thu hút 42 nhà đầu tư với 43 dự án, trên diện tích đất cho thuê 237,94ha trên tổng diện tích đất xây dựng nhà máy 250,63ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 95%.

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An đã thu hút 43 dự án, trên diện tích đất cho thuê 237,94ha trên tổng diện tích đất xây dựng nhà máy 250,63ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 95%. Ảnh: An An

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An có tổng vốn đầu tư đạt 23.497,8 tỷ đồng (khoảng 1.012,8 triệu USD). Trong đó, có 24 dự án đầu tư nước ngoài (FDI), tổng vốn đăng ký 948,4 triệu USD. Đến nay, có 41 dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong đó, có 27 dự án đã đi vào hoạt động, tạo việc làm bước đầu cho gần 16 nghìn lao động địa phương. Dự kiến tất cả các nhà máy đi vào hoạt động, sẽ thu hút khoảng hơn 60 nghìn lao động địa phương.

Theo Sở Công Thương tỉnh Nghệ An, tổng vốn đầu tư tại các khu công nghiệp VSIP Nghệ An tính đến nay là 1.457,3 triệu USD. Trong đó, các nhà đầu tư thứ cấp là 1.012,8 triệu USD, riêng vốn đầu tư của VSIP Nghệ An 1 đạt 279,9 triệu USD và VSIP Nghệ An 2 là 164,6 triệu USD.

Những năm gần đây, tỉnh Nghệ An đang là điểm sáng của cả nước về thu hút đầu tư. Chỉ riêng 10 tháng năm 2023, tổng vốn đầu tư vào Nghệ An đạt hơn 1,27 tỷ USD, xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố cả nước. Lũy kế đến nay Nghệ An có 130 dự án FDI đăng ký đầu tư, tổng vốn đăng ký đạt gần 3,85 tỷ USD.